KESKINTAS YAPI DENETIM

 

“1” yetki belge numaralı KESKİNTAŞ YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. kurulduğu tarihten günümüze kadar yasanın verdiği yetkiler ve sorumluluklar kapsamında, mimarlık ve mühendislik kurallarına uygun olarak çağdaş standartlarda yapı denetimi hizmetini sürdürmektedir. Şirket ilkemiz; etik değerlere bağlı kalarak, teknik yenilikleri takip etmek ve her geçen gün kendini geliştirerek hizmet sunmaktır. Profesyonelce yaklaşım, analiz, çözüm ve sonuç üreterek hizmet veren kuruluşumuz, kendi kulvarımızda önder kuruluşlar arasında yerini almıştır.

 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin oluşmasında etkin rol üstlenmiş olan kurucumuz mimar Recep KESKİN Birliğin yönetim kademelerinde görevler almış, yapı denetim sisteminin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Halen Yapı denetim kuruluşları birliğinin Genel Başkan vekili olarak katkılarını sürdürmektedir.

 

Şirketimiz 24 Temmuz 2000 tarihli Ticaret sicil Gazetesinde yayınlanan tüzüğü ile kuruluşunu tamamlamıştır. 13 Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonunun 1  sayılı yetki belge numarası ile Denetim Faaliyeti Belgesi almiştır.

 

 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Amaç, Kapsam ve Tanımlar bölümünde "Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." cümlesi ile başlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan KESKİNTAŞ YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. Ankara ilinde faaliyet göstermektedir.